Truy cập nội dung luôn
 
»Ngân hàng Nhà nước công bố thủ tục hành chính mới ban hành

Văn bản Văn bản

 Kế hoạch số 262/KH-UBND ngày 27/9/2017 của UBND tỉnh Tiền Giang về việc triển khai thực hiện Quyết định số 1058/QĐ-TTg ngày 19/7/2017 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt đề án "Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gnaws với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020"
 QĐ 1533/QĐ-NHNN ngày 20/7/2017 của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam về việc ban hành Kế hoạch hành động của ngành Ngân hàng triển khai thực hiện đề án " Cơ cấu lại hệ thống các tổ chức tín dụng gắn với xử lý nợ xấu giai đoạn 2016-2020

Thống kê Thống kê

  Đang truy cập : 1
  Hôm nay: 4
  Tổng lượt truy cập: 1863

Thông tin chi tiết

Định hướng, nhiệm vụ xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế năm 2019
29/06/2018

Ngày 24/5/2018, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã ban hành Chỉ thị số 13/CT-TTg về xây dựng kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Trong đó, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ, ngành, địa phương tập trung chỉ đạo xây dựng Kế hoạch năm 2019 với các mục tiêu, nhiệm vụ và nội dung chủ yếu được đề cập tại Chỉ thị này.

Về phát triển kinh tế, Chỉ thị nêu rõ: Năm 2019, Chính phủ điều hành đồng bộ, hiệu quả các chính sách vĩ mô, kết hợp hài hòa giữa chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, thận trọng với chính sách tài khóa chặt chẽ, kỷ luật và các chính sách khác, đảm bảo kiểm soát lạm phát theo mục tiêu đề ra, ổn định các cân đối kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng kinh tế. Siết chặt kỷ luật, kỷ cương tài chính, ngân sách và đầu tư công; kiểm soát chặt chẽ bội chi ngân sách nhà nước. Tiếp tục cơ cấu lại ngân sách nhà nước theo hướng hiệu quả, bền vững; giữ cơ cấu hợp lý giữa tích lũy và tiêu dùng, tăng tỷ trọng chi đầu tư phát triển, giảm tỷ trọng chi thường xuyên, đảm bảo chi cho con người, an sinh xã hội và chi cho quốc phòng, an ninh. Bảo đảm an ninh tài chính quốc gia, an toàn nợ công; lành mạnh hóa hệ thống tài chính; huy động, phân phối và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực phục vụ cho phát triển kinh tế.

Chủ động thực hiện các giải pháp quản lý thị trường ngoại tệ, thị trường vàng, thị trường chứng khoán hiệu quả, hạn chế những biến động bất lợi. Phấn đấu tiếp tục tăng dự trữ ngoại hối nhà nước phù hợp điều kiện thực tế. Điều hành tín dụng theo hướng kiểm soát tăng trưởng tín dụng hợp lý, nâng cao chất lượng, tập trung cho các lĩnh vực ưu tiên, khu vực sản xuất, kinh doanh; kiểm soát chặt chẽ tín dụng đối với lĩnh vực tiềm ẩn rủi ro. Xây dựng và phát triển hệ thống tài chính vi mô an toàn, vững mạnh theo định hướng thị trường; đảm bảo sự tiếp cận dịch vụ tài chính có chất lượng cho các doanh nghiệp siêu nhỏ, các hộ gia đình nghèo và người có thu nhập thấp. Điều hành lãi suất, tỷ giá bám sát diễn biến thị trường, các cân đối vĩ mô, tiền tệ và mục tiêu chính sách tiền tệ. Quản lý chặt chẽ các giao dịch thanh toán điện tử.Phấn đấu đạt tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) khoảng 6,8%. Các địa phương căn cứ số liệu tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn (GRDP) 6 tháng đầu năm 2018 của các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương do Bộ Kế hoạch và Đầu tư (Tổng cục Thống kê) công bố, đồng thời căn cứ vào điều kiện thực tế ở địa phương, ước thực hiện cả năm và dự báo triển vọng phát triển để xác định chỉ tiêu GRDP năm 2019 cho phù hợp.

Cùng với đó, quyết liệt thực hiện cơ cấu lại nền kinh tế và các ngành, lĩnh vực theo hướng tăng cường đổi mới, sáng tạo, ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ, nâng cao năng suất lao động và sức cạnh tranh của nền kinh tế. Đẩy mạnh thực hiện Kế hoạch cơ cấu lại nền kinh tế giai đoạn 2016-2020, trong đó tập trung hoàn thành cơ cấu lại ba trọng tâm gồm: Cơ cấu lại đầu tư công, doanh nghiệp nhà nước và các tổ chức tín dụng.Tiếp tục thực hiện hiệu quả, đồng bộ 3 đột phá trong Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 2011-2020. Đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước gắn với Cách mạng công nghiệp lần thứ tư.Đồng thời, bảo đảm môi trường đầu tư kinh doanh thuận lợi, bình đẳng, phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế…

Tương phản
Đánh giá bài viết(0/5)

Video hoạt động Video hoạt động

Tất cả videos
Ngan Hang Nha Nuoc Tinh Tien Giang - State Bank of Tien Giang(28-06)

Tỷ giá Sở giao dịch NHNN Tỷ giá Sở giao dịch NHNN

Ngày 26/6/2018
Ngoại tệ Mua Bán
USD 22.700 23.284 
EUR 25.688 27.277 
JPY 200,25 212,64 
GBP 29.140 30.943 
CHF 22.240 23.615 
* Đơn vị quy đổi VND

Lãi suất bình quân liên NH Lãi suất bình quân liên NH

Ngày 22/6/2018
Thời hạn Lãi suất BQ(%/năm) Doanh số (tỷ đồng)
Qua đêm 0,69 12.382
1 Tuần 0,80 8.825
2 Tuần 1,05 5.728
1 Tháng 1,61

4.550

3 Tháng 2,64 174
6 Tháng 3,91 58
9 Tháng 4,10 (tham chiếu lãi suất ngày 21/6/2018) 10