Skip to Content
Xem thêm >>

Videos Videos

Go to All
Noi_dung_rong(07-11)

Liên kết Liên kết

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-

Tap huan Tap huan

Tap huan trang thong tin xa
Tap huan trang thong tin xa - 16/11/2023 (số lượt xem: 38)

Ngày 27/09/2023, ông Nguyễn Văn Mẫn- TUV, Giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang cùng với đại diện lãnh ...

Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri xã Tân Hòa Đông trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri xã Tân Hòa Đông trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV - 07/11/2023 (số lượt xem: 35)

​Mới đây, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang, gồm các ông: Nguyễn Hoàng Mai - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Nguyễn Văn D...

Tân Phước tiếp Ban chi đạo chương trinh mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh về công tác xây dựng huyện nông thôn mới năm 2024
Tân Phước tiếp Ban chi đạo chương trinh mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh về công tác xây dựng huyện nông thôn mới năm 2024 - 07/11/2023 (số lượt xem: 47)

​Ngày 27/09/2023, ông Nguyễn Văn Mẫn- TUV, Giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang cùng với đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh...

Chủ tịch UBND huyện Tân Phước gặp gỡ nhân dân xã Thạnh Mỹ
Chủ tịch UBND huyện Tân Phước gặp gỡ nhân dân xã Thạnh Mỹ - 07/11/2023 (số lượt xem: 32)

​Chiều ngày 19 tháng 10 năm 2023, ông Trần Hoàng Phong - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước có buổi gặp gỡ nhân dân xã Thạnh Mỹ về nội dung liên qu...

Tập huấn ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động hội, nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở năm 2023
Tập huấn ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động hội, nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở năm 2023 - 07/11/2023 (số lượt xem: 32)

​Ngày 22/10/2023, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Tân Phước tổ chức tập huấn ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động hội, nâng cao năng lực cán bộ...

Xem thêm >>

Kinh tế Kinh tế

Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri xã Tân Hòa Đông trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri xã Tân Hòa Đông trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV - 07/11/2023 (số lượt xem: 35)

​Mới đây, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang, gồm các ông: Nguyễn Hoàng Mai - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Nguyễn Văn D...

Tân Phước tiếp Ban chi đạo chương trinh mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh về công tác xây dựng huyện nông thôn mới năm 2024
Tân Phước tiếp Ban chi đạo chương trinh mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh về công tác xây dựng huyện nông thôn mới năm 2024 - 07/11/2023 (số lượt xem: 47)

​Ngày 27/09/2023, ông Nguyễn Văn Mẫn- TUV, Giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang cùng với đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh...

Chủ tịch UBND huyện Tân Phước gặp gỡ nhân dân xã Thạnh Mỹ
Chủ tịch UBND huyện Tân Phước gặp gỡ nhân dân xã Thạnh Mỹ - 07/11/2023 (số lượt xem: 32)

​Chiều ngày 19 tháng 10 năm 2023, ông Trần Hoàng Phong - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước có buổi gặp gỡ nhân dân xã Thạnh Mỹ về nội dung liên qu...

Tập huấn ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động hội, nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở năm 2023
Tập huấn ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động hội, nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở năm 2023 - 07/11/2023 (số lượt xem: 32)

​Ngày 22/10/2023, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Tân Phước tổ chức tập huấn ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động hội, nâng cao năng lực cán bộ...

Xem thêm >>

Danh sách tin Danh sách tin

Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri xã Tân Hòa Đông trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri xã Tân Hòa Đông trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV - 07/11/2023 (số lượt xem: 35)

​Mới đây, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang, gồm các ông: Nguyễn Hoàng Mai - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Nguyễn Văn D...

Tân Phước tiếp Ban chi đạo chương trinh mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh về công tác xây dựng huyện nông thôn mới năm 2024
Tân Phước tiếp Ban chi đạo chương trinh mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh về công tác xây dựng huyện nông thôn mới năm 2024 - 07/11/2023 (số lượt xem: 47)

​Ngày 27/09/2023, ông Nguyễn Văn Mẫn- TUV, Giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang cùng với đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh...

Chủ tịch UBND huyện Tân Phước gặp gỡ nhân dân xã Thạnh Mỹ
Chủ tịch UBND huyện Tân Phước gặp gỡ nhân dân xã Thạnh Mỹ - 07/11/2023 (số lượt xem: 32)

​Chiều ngày 19 tháng 10 năm 2023, ông Trần Hoàng Phong - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước có buổi gặp gỡ nhân dân xã Thạnh Mỹ về nội dung liên qu...

Tập huấn ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động hội, nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở năm 2023
Tập huấn ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động hội, nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở năm 2023 - 07/11/2023 (số lượt xem: 32)

​Ngày 22/10/2023, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Tân Phước tổ chức tập huấn ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động hội, nâng cao năng lực cán bộ...

Xem thêm >>

Danh sách tin Danh sách tin

Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri xã Tân Hòa Đông trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri xã Tân Hòa Đông trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV - 07/11/2023 (số lượt xem: 35)

​Mới đây, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang, gồm các ông: Nguyễn Hoàng Mai - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Nguyễn Văn D...

Tân Phước tiếp Ban chi đạo chương trinh mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh về công tác xây dựng huyện nông thôn mới năm 2024
Tân Phước tiếp Ban chi đạo chương trinh mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh về công tác xây dựng huyện nông thôn mới năm 2024 - 07/11/2023 (số lượt xem: 47)

​Ngày 27/09/2023, ông Nguyễn Văn Mẫn- TUV, Giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang cùng với đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh...

Chủ tịch UBND huyện Tân Phước gặp gỡ nhân dân xã Thạnh Mỹ
Chủ tịch UBND huyện Tân Phước gặp gỡ nhân dân xã Thạnh Mỹ - 07/11/2023 (số lượt xem: 32)

​Chiều ngày 19 tháng 10 năm 2023, ông Trần Hoàng Phong - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước có buổi gặp gỡ nhân dân xã Thạnh Mỹ về nội dung liên qu...

Tập huấn ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động hội, nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở năm 2023
Tập huấn ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động hội, nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở năm 2023 - 07/11/2023 (số lượt xem: 32)

​Ngày 22/10/2023, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Tân Phước tổ chức tập huấn ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động hội, nâng cao năng lực cán bộ...

Xem thêm >>

Chính trị - Xã hội Chính trị - Xã hội

Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri xã Tân Hòa Đông trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri xã Tân Hòa Đông trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV - 07/11/2023 (số lượt xem: 35)

​Mới đây, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang, gồm các ông: Nguyễn Hoàng Mai - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Nguyễn Văn D...

Tân Phước tiếp Ban chi đạo chương trinh mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh về công tác xây dựng huyện nông thôn mới năm 2024
Tân Phước tiếp Ban chi đạo chương trinh mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh về công tác xây dựng huyện nông thôn mới năm 2024 - 07/11/2023 (số lượt xem: 47)

​Ngày 27/09/2023, ông Nguyễn Văn Mẫn- TUV, Giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang cùng với đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh...

Chủ tịch UBND huyện Tân Phước gặp gỡ nhân dân xã Thạnh Mỹ
Chủ tịch UBND huyện Tân Phước gặp gỡ nhân dân xã Thạnh Mỹ - 07/11/2023 (số lượt xem: 32)

​Chiều ngày 19 tháng 10 năm 2023, ông Trần Hoàng Phong - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước có buổi gặp gỡ nhân dân xã Thạnh Mỹ về nội dung liên qu...

Tập huấn ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động hội, nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở năm 2023
Tập huấn ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động hội, nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở năm 2023 - 07/11/2023 (số lượt xem: 32)

​Ngày 22/10/2023, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Tân Phước tổ chức tập huấn ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động hội, nâng cao năng lực cán bộ...

Xem thêm >>

Giáo dục Giáo dục

Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri xã Tân Hòa Đông trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV
Đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang tiếp xúc cử tri xã Tân Hòa Đông trước kỳ họp thứ 6, Quốc hội khóa XV - 07/11/2023 (số lượt xem: 35)

​Mới đây, Đoàn đại biểu Quốc hội đơn vị tỉnh Tiền Giang, gồm các ông: Nguyễn Hoàng Mai - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Xã hội của Quốc hội; Nguyễn Văn D...

Tân Phước tiếp Ban chi đạo chương trinh mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh về công tác xây dựng huyện nông thôn mới năm 2024
Tân Phước tiếp Ban chi đạo chương trinh mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới tỉnh về công tác xây dựng huyện nông thôn mới năm 2024 - 07/11/2023 (số lượt xem: 47)

​Ngày 27/09/2023, ông Nguyễn Văn Mẫn- TUV, Giám đốc Sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Tiền Giang cùng với đại diện lãnh đạo các sở, ngành tỉnh...

Chủ tịch UBND huyện Tân Phước gặp gỡ nhân dân xã Thạnh Mỹ
Chủ tịch UBND huyện Tân Phước gặp gỡ nhân dân xã Thạnh Mỹ - 07/11/2023 (số lượt xem: 32)

​Chiều ngày 19 tháng 10 năm 2023, ông Trần Hoàng Phong - Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Tân Phước có buổi gặp gỡ nhân dân xã Thạnh Mỹ về nội dung liên qu...

Tập huấn ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động hội, nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở năm 2023
Tập huấn ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động hội, nâng cao năng lực cán bộ hội cơ sở năm 2023 - 07/11/2023 (số lượt xem: 32)

​Ngày 22/10/2023, Hội Liên hiệp phụ nữ (LHPN) huyện Tân Phước tổ chức tập huấn ứng dụng Công nghệ thông tin trong hoạt động hội, nâng cao năng lực cán bộ...

Xem thêm >>