Skip to Content

Ban Kinh tế - Ngân sách Ban Kinh tế - Ngân sách

THÀNH VIÊN BAN KINH TẾ - NGÂN SÁCH HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÓA X

Nguyễn Đức Toàn - Trưởng ban
Phan Quang Châu - Phó Trưởng ban
Đặng Văn Tung - Thành Viên
Phạm Thị Mai Tiên - Thành viên
Võ Ngọc Hà - Thành viên
Trần Hoàng Nhựt Nam - Thành viên
Đỗ Tấn Hùng - Thành viên
Châu Thị Mỹ Phương - Thành viên
Phan Phùng Phú - Thành viên
Lê Tròn Vình - Thành viên
Nguyễn Đình Thông - Thành viên
Phan Vĩnh Thanh - Thành viên
Lê Hữu Đức - Thành viên
Đinh Tấn Hoàng - Thành viên

 

Video Video

Xem tất cả
Noi_dung_rong(24-08)
Noi_dung_rong(04-08)

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-