Skip to Content

Kỳ họp thứ 6 Kỳ họp thứ 6

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Nghị quyết 31/NQ-HĐND 05-10-2022 Nghị quyết Phân bổ dự toán từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2022 (nguồn vốn sự nghiệp) để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Nghị quyết 30/NQ-HĐND 05-10-2022 Nghị quyết phân bổ dự toán từ nguồn ngân sách trung ương bổ sung có mục tiêu năm 2022 (nguồn vốn sự nghiệp) để thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Nghị quyết 19/2022/NQ-HĐND 05-10-2022 Nghị quyết Quy định về mức thu học phí đối với cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông công lập và cơ sở giáo dục thường xuyên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông trên địa bàn tỉnh Tiền Giang năm học 2022 - 2023
Nghị quyết 18/2022/NQ-HĐND 05-10-2022 Nghị quyết quy định một số nội dung chi và mức chi hỗ trợ thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2022 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Nghị quyết 17/2022/NQ-HĐND 05-10-2022 Nghị quyết quy định nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang

Video Video

Xem tất cả
Noi_dung_rong(24-08)
Noi_dung_rong(04-08)

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-