Truy cập nội dung luôn

Kỳ họp thứ 5 Kỳ họp thứ 5

Tên loại Số/Ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu Tải xuống
Nghị quyết 28/NQ-HĐND 08-07-2022 Nghị quyết thành lập Đoàn giám sát về công tác quy hoạch sản xuất nông nghiệp, tình hình sản xuất, tiêu thụ nông sản và triển khai chính sách hỗ trợ phát triển nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Nghị quyết 27/NQ-HĐND 08-07-2022 Nghị quyết về Chương trình giám sát của Hội đồng nhân dân tỉnh Tiền Giang năm 2023
Nghị quyết 26/NQ-HĐND 08-07-2022 Nghị quyết về kết quả giám sát công tác quản lý nhà nước về bảo vệ môi trường trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Nghị quyết 25/NQ-HĐND 08-07-2022 Nghị quyết thông qua Danh mục bổ sung công trình, dự án thực hiện năm 2022 có sử dụng đất phải chuyển mục đích sử dụng đất trồng lúa dưới 10 hécta, đất rừng phòng hộ dưới 20 hécta trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Nghị quyết 24/NQ-HĐND 08-07-2022 Nghị quyết thông qua Danh mục bổ sung công trình, dự án năm 2022 phải thu hồi đất trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Nghị quyết 23/NQ-HĐND 08-07-2022 Nghị quyết về chủ trương và điều chỉnh chủ trương đầu tư dự án nhóm A và dự án nhóm B sử dụng các nguồn vốn đầu tư công do Ủy ban nhân dân tỉnh quản lý
Nghị quyết 22/NQ-HĐND 08-07-2022 Nghị quyết về dự kiến kế hoạch đầu tư công tỉnh Tiền Giang năm 2023
Nghị quyết 21/NQ-HĐND 08-07-2022 Nghị quyết thông qua Đề án thành lập Quỹ Bảo lãnh tín dụng cho doanh nghiệp nhỏ và vừa tỉnh Tiền Giang
Nghị quyết 20/NQ-HĐND 08-07-2022 Nghị quyết ban hành danh mục dịch vụ sự nghiệp công sử dụng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của địa phương
Nghị quyết 19/NQ-HĐND 08-07-2022 Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công tỉnh Tiền Giang năm 2022
Nghị quyết 18/NQ-HĐND 08-07-2022 Nghị quyết về sửa đổi, bổ sung khoản 1, khoản 2 Điều 1 Nghị quyết số 39/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2020 của Hội đồng nhân dân tỉnh về kế hoạch đầu tư công tỉnh Tiền Giang năm 2021
Nghị quyết 17/NQ-HĐND 08-07-2022 Nghị quyết về bổ sung kế hoạch đầu tư công giai đoạn 2021 - 2025 tỉnh Tiền Giang
Nghị quyết 16/NQ-HĐND 08-07-2022 Nghị quyết về phân bổ chi hỗ trợ đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Tiền Giang giai đoạn 2022 - 2025
Nghị quyết 15/NQ-HĐND 08-07-2022 Nghị quyết quy định về nguyên tắc, tiêu chí, định mức phân bổ vốn ngân sách Trung ương phân bổ cho địa phương và tỷ lệ vốn đối ứng của ngân sách địa phương thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới giai đoạn 2021 - 2025 trên địa bàn tỉnh Tiền Giang
Nghị quyết 14/NQ-HĐND 08-07-2022 Nghị quyết về thực hiện công tác phòng, chống mại dâm trên địa bàn tỉnh Tiền Giang đến năm 2025

Thống Kê Truy Cập Thống Kê Truy Cập

Đang truy cập:
-
Hôm nay:
-
Tuần hiện tại:
-
Tuần trước:
-
Tháng hiện tại:
-
Tháng trước:
-
Tổng lượt truy cập:
-